Genealogie van de family Hesselinck verbonden aan de familie Koning

Genealogie van de family Hesselinck verbonden aan de familie Koning
1. ? Hesselinck #1068.
          kinderen:
       2.   i   Bernt Hesselinck #985 geb. ABT 1422.
          ii  Dierick Hesselinck #986 geb. Bocholt?, beroep: veehouder. Van
             hem en zijn broer Bernt wordt op 11-11-1449 vee gestolen
             [Kron. 1(1992) 203]

Tweede generatie     

2. Bernt Hesselinck #985 geb. ABT 1422, Bocholt, beroep: veehouder.
Parentatie niet bewezen! Op 11-11-1449 wordt van hem en zijn broer Dierick
vee gestolen [Kron. 1(1992) 203].
          kinderen:
       3.   i   Johan Berntsz Hesselinck #987 geb. ABT 1445.
  
Derde generatie     

3. Johan Berntsz Hesselinck #987 geb. ABT 1445, Bocholt.
          kinderen:
       4.   i   Harmen Johansz Hesselinck #988 geb. ABT 1486.

Vierde generatie     

4. Harmen Johansz Hesselinck #988 geb. ABT 1486, trouwde ABT 1520, Mechteld
? #989. Koopt met echtgenoot een rente 15-5-1521 [Kron. 1(1992)199).
          kinderen:
       5.   i   Harmensz Hesselinck #990 geb. ABT 1525.

Vijfde generatie     

5. Harmensz Hesselinck #990 geb. ABT 1525, Bochelt.
          kinderen:
       6.   i   Berend Hesselinck #991 geb. ABT 1560.

Zesde generatie     

6. Berend Hesselinck #991 geb. ABT 1560, Bocholt. Parentatie niet bewezen.
Vermoedelijk wegens geloofsovertuiging te Muenster gevangen gezet, vlucht
via Suijtloon naar Zutphen (1590) [Kron. 1(1992)190] of naar Wehl [G.
Hesselink, Genealogie van het geslacht Hesselink, Blaricum, 1992]
          kinderen:
          i   Henrica Berents Hesselinck #992 geb. ABT 1588, Südlohn,
             trouwde 14 APR 1611, in Zutphen, Rutger Jans #997, geb. ABT
             1585, Borck (Borculo?).
       7.   ii  Pieter Hesselinck #995 geb. ABT 1589.
       8.   iii  Jan Hesselink #993 geb. ABT 1590.
       9.   iv  Hendrik Berndsz Hesselinck #994 geb. ABT 1595.
          v   Karst Hesselink #996 geb. ABT 1600, Zutphen. Filiatie niet
             bewezen

Zevende generatie     

7. Pieter Hesselinck #995 geb. ABT 1589, Bocholt, beroep: bombazijnwerker
te Deven., trouwde ?? ___ 1670, in Deventer, Berendje Alofs #1001. Pieter
ovl. ABT 1670, Deventer. Filiatie niet bewezen Bombazijnwerker te Deventer
[Menn. Encycl. Suppl., 1.c., sub voce Hesselink]
          kinderen:
          i   Eva Pieters Hesselinck #1002 geb. 9 Okt 1617, Bocholt (Dld),
             ovl. 03 AUG 1656, Deventer. Zij trouwt voor 1649 met Hendrik
             van Calcar (geb. te Westfalen en overleden te Deventer rond
             1683
      10.   ii  Jacob Hesselinck #1003 geb. ?? ___ 1624.
          iii  Hendrik Hesselink #1004. Filiatie niet bewezen. Twee zoons
             huwen te Deventer met dochters van Steven Teunisz te Cate (kw.
             nr. 3617 sub f)[Fam. blad ten Cate]

8. Jan Hesselink #993 geb. ABT 1590, Südlohn.
          kinderen:
          i   Bernt Jansen Hesselink #998 geb. ABT 1615, Wehl ?. Wagemaker
             en burger van Zutphen 28-9-1647, afkomstig van Wull (Wiel of
             Wehl ?).

9. Hendrik Berndsz Hesselinck #994 geb. ABT 1595, Arnhem of Zutphen,
beroep: herbergier te Varseveld, trouwde ABT 1635, in Arnhem, Engeltje
Jansdr. #999, geb. ABT 1615, Arnhem. Hendrik ovl. Varseveld ?. Engeltje:
Dochter van Jans Jansz., boekdrukker te Arnhem en Enneken Wijnkies.
          kinderen:
          i   Harmen Hesselinck #1000 gedoopt: 01 DEC 1639, Arnhem.

Achtste generatie     

10. Jacob Hesselinck #1003 geb. ?? ___ 1624, Deventer, beroep:
Lekeprediker, ovl. ?? ___ 1670, Enkhuizen.
          kinderen:
      11.   i   Willem Jacobsz Hesselink #1005 geb. ?? ___ 1648.

Negende generatie     

11. Willem Jacobsz Hesselink #1005 geb. ?? ___ 1648, Enkhuizen, beroep:
leraar, trouwde (1) Annigje van Calcar #1006, trouwde (2) 2 Mei 1745, in
Groningen, Trijntje Gerrits ten Kate #1007. Willem ovl. ?? ___ 1720,
Groningen. Leraar bij de Oud Vlaamsche Doopsgezinde Gemeenschap te
Groningen 1694-1720. Uit zijn huwelijk mogelijk zoons Jacob en Arend (zie
kw nr 904h) en Willem Hesselink (ref??);geb. Groningen 7-10-1707; ovl
Groningen 19-5-1768; leraar der Doopsgez. Oude Vlamingen. Trijntje: Dochter
van Gerrit te Cate (ex patre Steven ten Cate, zie kw. nr. 3617 sub f) en
Trijntje van Calcar
          kinderen bij Annigje van Calcar:
      12.   i   Jacob Willemsz Hesselink #408 geb. 12-JUN-1684.
          ii  Arend Hesselink #1008.
          iii  Willem Hesselink #1009 geb. 7 Okt 1707, Groningen, beroep:
             leraar, ovl. 19 Mei 1768, Groningen.

Tiende generatie     

12. Jacob Willemsz Hesselink #408 geb. 12-JUN-1684, Groningen, beroep:
leraar, trouwde (1) ?, in Groningen, Grietje Jans #409, geb. 13-FEB-1687,
Bafilo ?, ovl. 11-FEB-1727, Groningen, trouwde (2) Janneke Albertsdr Cremer
#980. Jacob ovl. 20-MRT-1768, Groningen. Leraar bij de Oud-Vlaamsche
Doopsgezinde Gemeente te Groningen 1725-ca 1754
          kinderen bij Grietje Jans:
      13.   i   Jacob(us) Hesselink #47 geb. 26-JUN-1723.
             kinderen bij Janneke Albertsdr Cremer:
      14.   ii  Fennigje J. Hesselink #973 geb. 26 Mei 1731.
      15.   iii  Mattheus Hesselink #981 geb. 15 NOV 1743.

Elfde generatie     

13. Jacob(us) Hesselink #47 geb. 26-JUN-1723, Groningen, beroep:
doopsgezinde voorganger, trouwde 10-JAN-1748, in Groningen, Jeltje Ylties
#48, geb. 01-AUG-1714, Groningen, (dochter van Dirk Ylties #410 en Grietje
Willems #411) ovl. 08-MAR-1790, Groningen. Jacob(us) ovl. 14-APR-1787,
Groningen. proponent (1747), doopsgezinde voorganger te Leeuwarden
(1753-1791?) [Ds. J.J. Kalma, Naamlijst der Friese Doopsgezinde leke- of
liefdepredikers en predikan- ten, Leeuwarden, 1962] Jeltje: Ook wel met de
naam Dirks
          kinderen:
      16.   i   Dirk Hesselink #49 geb. 03-MAY-1750.

14. Fennigje J. Hesselink #973 geb. 26 Mei 1731, Groningen, geloof:
doopsgezind, beroep: rentenierster, trouwde 04 APR 1557, in Groningen,
Teunis Berendsz Ten Kate #972, geb. 29 DEC 1728, Sneek, gedoopt: 04 JUN
1768, Sneek, geloof: doopsgezind, beroep: koopman, ovl. 08 APR 1787, Sneek,
begraven: 13 APR 1787, Sneek. Fennigje ovl. 5 Mei 1804, Sneek.
Ingeschreven als lidmaat van de Oud Vlaamsche Doopsgesinde Gemeente te
Sneek (1768) met attestatie van Groningen [RAF, arch nr 271, inv.nr. 42,
gecit. in Ten Cate, l.c.]

Op 14-11-1788 koopt Hoitse Jans, mr. metselaar te Sneek een huis en erf in
het Zuideind van Fennigje J. Hesselink, wed. van T. ten Cate voor 218 Car.
gld. [RAF, Nedergerecht Sneek,, inv.nr. X-21, Proclamatieboek 1783-1800]

Fennigje Hesselink, de wed. van Theunis Berends ten Cate, neemt het beheer
van de haar nagelaten goederen blijkbaar krachtig ter hand. Van 1788 tot
1806 procedeert zij vele malen tegen haar huurders en pachters.

In 1813 testeert Fennigje Hesselink, rentenierster, wed. van Teunis
Berendsz ten Cate, in leven koopman te Sneek op het Kleinzand, ten gunste
van haar dochters Janneke ten Cate gehuwd met Pieter Mastenbroek, houtkoper
en Trijntje ten Kate gehuwd met hendrik Veen, de kinderen van Sake Hofstra,
chirurgijn te Sneek en wijlen haar dochter Jacoba ten Kate[RAF,
Nedergerecht Sneek,inv.nr. 122.001, nr 1, 1813] Teunis: Ingeschreven als
lidmaat van de Oud Vlaamsche Doopsgesinde Gemeente te Sneek (1768) met
attestatie van Groningen.
          kinderen:
          i   Berend ten Cate-Hesselink #974 geb. 04 JAN 1759, Sneek.
          ii  Janneke ten Cate #975 geb. 14 FEB 1760, Sneek.
          iii  Martje ten Cate-Hesselink #976 geb. 16 JUL 1762, Sneek.
          iv  Martje ten Cate-Hesselink #977 geb. 04 APR 1765, Sneek.
          v   Trijntje ten Kate #978 geb. 05 DEC 1768, Sneek.
          vi  Jacoba ten Kate #979 ovl. bef 1814.

15. Mattheus Hesselink #981 geb. 15 NOV 1743, Groningen, beroep: winkelier,
trouwde (1) 23 Mrt 1773, in Groningen, Fenne van Olst #982, geb. 22 JUL
1738, Groningen, ovl. 28 Mrt 1776, Groningen, trouwde (2) 14 Okt 1781, in
Groningen, Alida van Geuns #983, geb. 14 Okt 1751, Groningen, ovl. 09 SEP
1817, Hoogezand. Mattheus ovl. 30 DEC 1807, Groningen. Winkelier in de
steentilstraat te Groningen[GN 42(1987)104,220] Alida: Dochter van Jan van
Geuns en Hiltje Bartels Hylkema[GN 42(1987)104,220]
          kinderen bij Alida van Geuns:
          i   Janneke Hesselink #984 geb. 16 AUG 1782, Groningen.

Twaalfde generatie     

16. Dirk Hesselink #49 geb. 03-MAY-1750, Groningen, beroep: Zeepzieder,
trouwde 02-JUL-1783, in Groningen, Annigjen Hulshoff #50, geb. 19-JAN-1761,
Groningen, (dochter van Abraham Hulshoff #51 en Annigje van Delden #52)
ovl. 22-SEP-1812, Groningen. Dirk ovl. 24-APR-1809, Groningen.
          kinderen:
      17.   i   Johanna Hesselink #44 geb. 17-SEP-1795.
Dertiende generatie     

17. Johanna Hesselink #44 geb. 17-SEP-1795, Groningen, trouwde 10-JUL-1818,
in Groningen, Jacob Cardinaal #43, geb. 04-APR-1793, Zaandam, (zoon van
Cornelis Cardinaal #41 en Froucke Bleeker #42) beroep: ?, ovl. 06-MAY-1884,
Groningen. Johanna ovl. 29-SEP-1881, Groningen.
          kinderen:
      18.   i   Alida Geertruida Cardinaal #2 geb. 20-SEP-1828.Veertiende generatie     

18. Alida Geertruida Cardinaal #2 geb. 20-SEP-1828, Groningen, trouwde
16-JUN-1859, in Groningen, Arnold Hendrik Koning #1, geb. 09-DEC-1831,
Wedde, (zoon van Arnold Hendrik Koning #25 en Eduarda Thalia Eckringa #26)
beroep: advocaat, procureur, ovl. 12-OCT-1894, Winschoten. Alida ovl.
21-SEP-1898, Winschoten. Arnold: Mr. Arnold Hendrik Koning, geboren te
Wedde 17 januari 1831, advocaat en procureur, sedert 1887 notaris te
Winschoten, overleden te Winschoten 12 okto- ber 1894.
          kinderen:
      19.   i   Arnold Hendrik Koning #3 geb. 02-APR-1860.
      20.   ii  Jacob Koning #5 geb. 04-APR-1862.
          iii  Johannes Sixtus Gerardus Koning #132 geb. 10-APR-1866,
             Winschoten, ovl. 12-OCT-1866, Winschoten.
      21.   iv  Edzard Willem Koning #4 geb. 03-MAY-1869.

Vijftiende generatie     

19. Arnold Hendrik Koning #3 geb. 02-APR-1860, Winschoten, beroep:
kunstschilder, trouwde (1) ??-NOV-1893, in ?, Maria Catharina Heeley #6,
geb. 07-SEP-1872, Dordrecht, beroep: Concertpianiste, ovl. 21-JUL-1925,
Schoorl, trouwde (2) ??-___-1918, Diderika Johanna Hopster #9, geb.
09-MAR-1875, Barneveld, ovl. ??-___-1978, Voorthuizen/Barneveld. Arnold
ovl. 20-JAN-1945, Voorthuizen. Arnold Hendrik Koning werd geboren op 2
april 1860 te Winschoten. Na zijn gymnasiumtijd in Winschoten was hij van
1880 tot 1885 leerling van de Rijksacademie van beeldende kunsten te
Amsterdam, waar hij les kreeg van ondermeer August Allebe'. In 1886
verhuisde hij naar Den Haag en werd "pensionnaire" van De Koning (Willem
III), hetgeen hem de gelegenheid gaf een studiereis te maken naar Parijs.
Daar raakte hij bevriend met Vincent van Gogh en diens broer Theo, met wie
hij van 1888 tot 1889 samenwoonde in de Rue Lepic. Na het vertrek van
Vincent uit Parijs, in 1888, schreef deze enkele brieven aan Arnold. In
Nederland teruggekeerd, vestigde Arnold zich weer in Den Haag en bezocht
daar de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Vanuit deze stad maakte
hij vaak uitstapjes naar Gelderland, Overijssel en Drenthe. Na zijn
huwelijk met "Marietje" Heeley vestige hij zich in 1893 in Rijswijk. Hier
werd de dochter, Sally en de zoon, Arnold Hendrik geboren. Hierna verhuis
den zij naar Ede. Na de echtscheiding hertrouwde Arnold omstreek 1918 in
Barne veld met Diedrika Johanna Hopster. Omstreek 1920 kocht hij samen met
zijn broer, Edzard Willem, een stuk grond in Voorthuizen en liet hierop een
huis bouwen. In dit huis heeft Arnold samen met zijn vrouw de rest van zijn
leven doorgebracht tot hij op 20 januari 1945 na een val van de kelder trap
overleed. Zijn vrouw overleed in 1978.


Maria: Dochter van George Heeley fabrikant te Dordrecht (Engelsman) en Sara
Margaretha Fol. In 1909 gescheiden. Werd ook wel marietje genoemd.
          kinderen bij Maria Catharina Heeley:
      22.   i   Arnold Hendrik Koning #7 geb. 02-OCT-1894.
          ii  Sarah Margareta Koning #8 geb. 26-NOV-1896, Rijswijk, beroep:
             Lerares Frans/Schilderen, ovl. 13-AUG-1967, Den Haag,
             begraven: Ockenburgh. Werd ook wel tante Selly genoemd.

20. Jacob Koning #5 geb. 04-APR-1862, Winschoten, beroep: kanton rechter,
trouwde Mathea Sophia Nicolaja Verheyen, Jkvr. #24, geb. 19-JUL-1873,
Groningen, (dochter van Arnoldus Antonius J. M. Verheyen, Jhr. #417 en
Mathea Johanna Rouppe van der Voort #418). Jacob ovl. ??-___-1955, Zeist.
Hij werd jurist net als veel leden van deze familie. Later was hij
kantonrech- ter in Kampen en stond ingeschreven in Utrecht. Mathea: Zij was
de dochter van Jhr. Arnoldus Antonius Josephus Maria en van Mathea Johanna
Rouppe van der Voort.
          kinderen:
          i   Alida Mathea Koning #136 geb. 21-MAR-1914, ovl. 25-MAY-1923.

21. Edzard Willem Koning #4 geb. 03-MAY-1869, Winschoten, beroep:
kunstschilder, trouwde 08-SEP-1900, in Nijmengen, Alberdina Margaretha
Tonckens #10, geb. 07-AUG-1873, Meppel, (dochter van Petrus Tonckens Mr.
#923 en Anna Maria Johanna Thoden van Velzen #924) ovl. 07-JUL-1930,
Voorthuizen. Edzard ovl. 21-FEB-1954, Den Haag. Edzard Willem Koning werd
op 3 mei 1869 geboren te Winschoten. Na zijn gymnasi umtijd ging hij in
1886 in Den Haag naar de Koninklijke academie van beeldende kunsten. In de
herfst van 1891 vertrok Edzard naar Parijs, waar hij negen maan den op
Monmartre woonde. In de zomer daarop maakte hij een trektocht door
Normandie. In september 1892 keerde Edzard terug naar Nederland en verbleef
eerst korte tijd in Den Haag en vervolgens tot 1895 weer in Winschoten. In
de zomer van dat jaar ging hij samen met de schilder en graficus Simon
Moulijn (1866-1948) naar het landgoed "De Steeg" bij Rheden en bleef daar
tot 1898. Van Moulijn leerde Edzard het lithograferen. In 1900 trouwde hij
met Alberdina Margaretha Tonckens. Het echtpaar vestigde zich in
Scherpenzeel, waar de eerste dochter, Aleida Maria, geboren werd. Vier jaar
later verhuisden zij naar Nunspeet, waar de tweede dochter, Eduarda Thalia,
Ter wereld kwam. In 1918 werd Amersfoort hun woonplaats. In 1926 liet
Edzard op het stuk land, dat hij al jaren tevoren samen met zijn broer
Arnold in Voorthuizen gekocht had, een huisje bouwen dat hij als atelier
inrichte. De tien volgende jaren reisde hij hier vanuit zijn woonplaats Den
Haag regelmatig naar toe om in de natuur te werken. In 1930 overleed zijn
vrouw. In 1932 reisde Edzard opnieuw voor korte tijd naar Parijs. Nadat hij
in 1935 een zeereis per vrachtschip naar Spanje had gemaakt, woonde hij van
1936 tot 1940 te Voorthuizen en verbleef daarna weer twee jaar in Den Haag.
De oor- logsjaren bracht hij door in Assen, op het adres Stationsstraat 11,
waarna hij de laatste negen jaren van zijn leven opnieuw in Den Haag
woonde, waar hij op 21 februari 1954 overleed.
          kinderen:
          i   Aleida Maria Koning #11 geb. 17-AUG-1901, Scherpenzeel,
             beroep: kantoor employee, trouwde ??-___-????, in ?, Hans Zijl
             #57, geb. ??-___-????, ?, (zoon van Lambertus Zijl #58)
             beroep: MTS-er bij Philips, ovl. ??-___-????, ?. Aleida ovl.
             ??-NOV-1973, Driebergen. Werd ook wel tante Mies genoemd.
      23.   ii  Eduarda Thalia Koning #12 geb. 15-MAR-1909.

Zestiende generatie     

22. Arnold Hendrik Koning #7 geb. 02-OCT-1894, Rijswijk, gedoopt: Haarlem
(oud Katholiek), beroep: musicus, trouwde (1) 06-OCT-1935, in
Haarlem, Anna Maria B”hm #13, geb.
03-DEC-1910, Velzen-Zuid, gedoopt: Velzen-Zuid (Ned-Herv.), (dochter van
Willem Petrus B”hm #55 en Sophia Kuijten #56) trouwde (2) 29 NOV 1926, in
Montreal, Frances Ursula Lawrence #145, geb. 31 JAN 1899, Liverpool
(Engeland), beroep: Musicus (Pianiste), ovl. ??-___-19??, ? (Engeland).
Arnold ovl. 06-NOV-1981, Haarlem, begraven: 10-NOV-1981,
Driehuis-Westerveld. Arnold Hendrik Koning werd geboren op 2 oktober 1894
in Rijswijk. Hij was een zeer begaafd musicus. Hij speelde meerdere
instrumenten. Hij staat tevens bekend als de boemerang maker als
tijdverdrijf. Voor en na de Tweede Wereld Oorlog heeft hij gereist en
gespeeld over de hele wereld. Hierbij ontmoette hij ook zijn eerste vrouw.
Hij heeft als laatste heel lang gespeeld bij het Noord-Philharmonisch
orkest te Haarlem. Na zijn 50 ste jaar is hij tevens gaan werken bij het
gemeente archief te Haarlem. Waar hij tevens 'De Hoofdwacht' leide voor een
groot aantal jaren.

          kinderen bij Anna Maria B”hm:
          i   Johannes Sixtus Gerardus Koning #15 geb. 25-APR-1936, Haarlem,
             beroep: postbode, trouwde 08-DEC-1966, in IJmuiden, Annie Tuin
             #23, geb. 04-DEC-1941, Groningen. Op dit moment wonende te
             IJmuiden.
          ii  Edzard Willem Koning #14 geb. 08-FEB-1940, Haarlem, gedoopt:
             Haarlem (oud-Kath), beroep: Radio/TV-monteur, trouwde
             08-JAN-1980, in Haarlem, Johanna M. M. Kemps #22,
             geb. 23-SEP-1924, Haarlem. Heeft een eigen electronica-zaak
             gehad te Haarlem. Later gaan werken bij de Koninklijke
             Luchtvaart Maatschappij. Hij heeft lange tijd in Haarlem
             gewoond maar woont nu in St Jacobi Parochie in Friesland.
       24.   iii Sophia Koning #17 geb. 29-DEC-1942.
           iv  Aleida Geertruida Koning #16 geb. 25-MAY-1951, Haarlem,
             beroep: kantoor employee, ovl. 07-Okt-1982, Haarlem, begraven:
             11-Okt-1982, Driehuis-Westerveld. Leida Koning kreeg al vroeg
             in haar leven te maken met suikerziekte, waar ze tenslotte ook
             aan stierf na een lang ziekbed. Zij heeft kort gewerkt als
             secre taresse tot datdat niet meer kon wegens oog klachten.
             Zij heeft zich haar hele leven voor de natuur en de
             suikervereniging ingezet. Ze was lid van de dieren-
             bescherming en tevens was ze lid van Greenpeach. Haar steun en
             toeverlaat, de zanger Robbert Long, heeft haar vaak door
             moeilijke tijden heengeholpen. Zeker bij lange
             ziekenhuisopnamen. Ze is tijdens haar leven meer binnen dan
             buiten het ziekenhuis geweest. Hij kwam haar ook vaak opzoeken
             toen het hard bergafwaarts ging. Na haar dood heeft ze een
             groot bedrag nagelaten aan Greenpeach en het
             kankerbestrijdingsfonds. Dit omdat ze zowel aan suikerziekte
             als aan kanker leed.Ze heeft haar lichaam aan de wetenschap
             beschikbaar gesteld nadat ze was opgegeven. In de hoop dat
             haar leven nog wat voor anderen zou kunnen betekenen.
       
          kinderen bij Frances Ursula Lawrence:
          v   Arnold Hendrik Koning #146 geb. ??-___-192?, ? (Engeland).
             Hersenbeschadiging opgelopen bij een val.
          vi  Margareth Koning #147 geb. ??-___-192?, ? (Engeland).
          vii  ? Koning #148 geb. ??-___-192?, ? (Engeland).

23. Eduarda Thalia Koning #12 geb. 15-MAR-1909, Nunspeet, beroep: kantoor
Empl./Schilderes, trouwde 26 FEB 1947, in Assen, James Yates #60, geb.
26-FEB-1889, Wisbeck (Engeland), geloof: Anglio kerk,
beroep: Kolonel Engelse leger. Eduarda ovl. 10-JUL-1988, Hythe (Kent,
Engeland). Werd ook wel tante Edu genoemd.
          kinderen:
          i   Elizabeth Yates #61 geb. ??-___-????, (Engeland).

Zeventiende generatie     

24. Sophia Koning #17 geb. 29-DEC-1942, Haarlem, gedoopt: Haarlem (oud
Katholiek), beroep: zie bijgevoegde tekst, trouwde 04-JAN-1967, in
Rotterdam, Jan van Vliet #20, geb. ??-MAR-19??, Spijkenisse,
beroep: havenmedewerker. Zij verliet vroegtijdig het ouderlijk huis en groeide
verder op in een opvang- huis. Tijdens haar verblijf in dit huis in Haarlem, deed
zij haar MULO. Ze had altijd ondernemers geest. Het gevolg hiervan was dat
ze verschillende zaken gehad heeft. Hierna heeft ze lange tijd verkoop en
promotions gedaan. Momenteel werkzaam bij de Telegraaf.

          kinderen:
          i   Robbert Jan Koning #19 geb. 14-FEB-1967, Rotterdam, beroep:
             pc/netwerkbeheeder. Geboren op 14 februari 1967 te
             Rotterdam. Hier Volgde hij zijn Lagere School opleiding. In
             1978 verhuisd naar Velp waar hij zijn lagere school afmaakte.
             Hierna verhuisd naar Nieuwkoop. Dit vond plaats in 1980. In
             dit jaar vond ook de aanname van de moedersnaam, Koning
             plaats. In Nieuwkoop de MAVO doorlopen, waarna hij in Leiden
             op de MTS de electronika richting studeerde. In het laatste
             jaar van zijn opleiding, verhuist van Nieuwkoop naar Oostzaan.
             Het was september 1988. Met veel op en neer gereis, voltooide
             hij in juni 1989 zijn opleiding in Leiden. December 1991 een
             huis gekocht in Oostzaan.
       
          kinderen bij Jan van Vliet:
          ii   Nanda Sophia Margareta van Vliet #21 geb. 12-MAR-1968,
              Rotterdam, beroep: Verpleegster. Geboren op 12 maart 1968 te
              Rotterdam. Hier volgde zij de Lagere School opleiding. In 1978
              verhuisd naar Velp waar zij de lagere school op een paar weken
              na afmaakte. Zij ging bij haar vader wonen in Spijkenisse.
              Hier maakte zijde lagere School af. Hierna deed ze de
              opleiding HAVO en daarna de Verpleeg sters opleiding. In de
              tussen tijd was zij op zich zelf gaan wonen in Spijke- nisse.
              In die tijd werkte ze in een ziekenhuis in Rotterdam. In juli
              1990 ging zij werken bij het nieuw geopende ziekenhuis in
              Spijkenisse. Huis gekocht in Spijkenisse.

 12/12/98  © 1997 R.J. Koning  Lid: NGV, Gensdata, Ons Erfgoed en HCC Gen.gg